= Pakollinen kenttä

Jäseneksi voi liittyä, jos on voimassa oleva työsuhde, josta saa palkkatuloa. Työtön tai palkattomalla jaksolla oleva ei voi liittyä liiton eikä työttömyyskassan jäseneksi. Palkattomia jaksoja ovat esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu (tällöin voi liittyä opiskelijajäseneksi).

Liiton jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta (esim. 1000 €:n palkasta jäsenmaksu on 15 €) ja se sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Liiton valtuusto vahvistaa jäsenmaksun määrän vuosittain. Jäsenmaksulla saat kaikki liiton ja työttömyyskassan palvelut sekä jäsenedut.

Liiton jäsenmaksu maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista. Jos sinulla on useita työsuhteita, maksa jäsenmaksu kaikista, jotta työttömyysturva koskee kaikkia töitäsi. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamistaan päivärahoista ja etuuksista. Jäsenmaksu tulee maksaa myös opiskelun ohella tehdystä palkkatyöstä.

Henkilötiedot

Jäsen- ja henkilötiedot ovat pakollisia tietoja PAMin jäsenrekisterissä ja edellytys jäsenyyden yksilöimiseksi ja todentamiseksi. Yhteystiedot mahdollistavat jäsenyyden hoidon ja jäsenviestinnän. Matkapuhelinnumeroa käytetään tunnistamiseen, kun asioit puhelinpalvelussa. Kun ilmoitat puhelinnumerosi liittyessäsi, saat jäsennumeron sisältävän tekstiviestin PAMista sen jälkeen, kun jäsentiedot on kirjattu jäsenrekisteriin. Jäsenkortin saat käyttöösi kirjautumalla PAMin asiointiin osoitteessa asiointi.pam.fi. Palvelussa voit myös tarkistaa, että jäsentietosi ovat oikein. Kaikki liittyneet saavat 'Tervetuloa jäseneksi' kirjeen postitse.
Jäsennumero lähetetään ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon.
Saat sähköpostiisi kuittauksen onnistuneesta lomakkeen lähetyksestä.

PAM luovuttaa jäsentietoja jäsenetuja tarjoavien vakuutusyhtiöiden suoramarkkinointiin. Muille kolmansille tahoille PAM ei luovuta jäsentietoja.

Yrittäjyys

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka
  • on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinen
  • tai kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja
    • työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta)tai
    • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta
    Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet.

    Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Työsuhde

Jäseneksi voi liittyä, jos on voimassa oleva työsuhde, josta saa palkkatuloa. Työtön tai palkattomalla jaksolla oleva ei voi liittyä liiton eikä työttömyyskassan jäseneksi. Palkattomia jaksoja ovat esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu (tällöin voi liittyä opiskelijajäseneksi).

Liiton jäsenmaksu 1,5 % maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista. Jäsenmaksuun sisältyy työttömyyskassan jäsenmaksu. Jos sinulla on useita työsuhteita, maksa jäsenmaksu kaikista, jotta työttömyysturva koskee kaikkia töitäsi. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamistaan päivärahoista ja etuuksista. Jäsenmaksu tulee maksaa myös opiskelun ohella tehdystä palkkatyöstä.

Voit päivittää muuttuneet työpaikkatietosi PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla. Jos vaihdat uuteen työpaikkaan ja nykyinen työnantajasi on perinyt jäsenmaksut palkastasi, muista tehdä perintäsopimus myös uuden työnantajan kanssa, jotta jäsenmaksujen automaattinen perintä jatkuu.

Työsuhde- ja ammattinimiketietoja käytetään jäsenyyden hoitoon ja jäsenviestintään. Jos työsuhteesi on määräaikainen, voit käydä ilmoittamassa työsuhteen päättymisajan PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa, kun liittymisesi on kirjattu PAMin jäsenrekisteriin ja olet saanut jäsennumeron.
Yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus löytyvät yleensä palkkakuitista tai esim. yrityksen kassakuitista.

Jäsenmaksu on 1,5 % bruttotuloista. Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajan pidättää se suoraan palkastasi ja tilittää se PAMille. Tällöin sinun ei tarvitse joka kuukausi itse laskea, paljonko jäsenmaksu on kuukauden bruttotuloista, vaan työnantaja hoitaa sen puolestasi. Seuraa kuitenkin palkkakuitistasi, että ay-jäsenmaksu on peritty palkastasi.<br /><br />Kun ruksaat kohdan ’Työnantajani pidättää jäsenmaksun suoraan palkastani ja tilittää sen PAMille’, PAM lähettää perintäsopimuksen palkanlaskentaan/työnantajalle jäsenmaksun perinnän aloittamiseksi. Jos liityt kesken kuukautta, on ko. liittymiskuukausi ilmainen. Liittymisetu ei koske 12 kk:n sisällä eronneita ja uudelleen liittynitä jäseniä. Muista tarkistaa palkkalaskelmasta kohdasta ay-jäsenmaksu, että työnantajamaksatus on alkanut ja jäsenmaksusi tilitetään palkastasi. Jos työsuhteesi päättyy, mutta alkaa pian uudelleen samalla työnantajalla, niin sinun on huolehdittava palkanlaskennastasi, että jäsenmaksujen perintä jatkuu. Opiskelujen ohella ansaitusta palkasta jäsenmaksu maksetaan normaalisti.<br /><br />Jos maksat jäsenmaksun itse, ruksaa kohta ’Maksan jäsenmaksun itse’. Helpoin tapa maksaa itse on ottaa käyttöön e-lasku. Saat sen käyttöösi verkkopankkisi kautta. Tällöin saat PAMista joka kuukausi automaattisesti e-laskun verkkopankkiisi oikealla viitteellä. Laskun summa on aina sama kuin edellisessä kuussa maksettu jäsenmaksun määrä. Tämän summan voit muuttaa ennen laskun vahvistamista verkkopankissasi, jos kyseisen kuukauden palkka on ollut erisuuruinen kuin edellisessä kuussa. Jos et voi tai halua ottaa e-laskua käyttöön, PAM lähettää sinulle kuukausikohtaiset maksuviitteet. Voit maksaa jäsenmaksun myös PAMin sähköisessä asiointipalvelussa käyttäen verkkopankkia tai MobilePayta.

Max. 5 työsuhdetta Mikäli sinulla on useita työsuhteita, muistathan että kaikista työsuhteista tulee maksaa jäsenmaksu sääntöjen määräämällä tavalla, jotta työttömyysturva saadaan koskemaan niitä kaikkia. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.
Opiskelujen ohella ansaitusta palkasta jäsenmaksu maksetaan normaalisti.

Jäsenyys

Jäsenyytesi astuu voimaan siitä päivästä alkaen, jolloin liittymislomake on saapunut liiton jäsenrekisteriin ja jäsenmaksu on maksettu. Jos työpaikkasi muuttuu, niin ilmoita siitä meille PAMin asiointipalveussa osoitteessa asiointi.pam.fi. Muista myös ilmoittaa sähköisen palvelun kautta mahdolliset palkattomat ajanjaksot (esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu), koska näiltä jaksoilta sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kun teet ilmoitukset ajoissa, vältyt aiheettomilta jäsenmaksumuistutuksilta ja jäsenmaksujen perintäkirjeiltä.
Liittymispäivä voi olla aikaisintaan kuluva päivä tai työsuhteen alkamispäivä, mikäli se on tulevaisuudessa.

Ruksaa ’valtuutan’ -kohta, jos haluat valtuuttaa PAMin irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta/työttömyyskassasta. Tällöin sinun ei tarvitse itse ilmoittaa edelliseen liittoosi PAMiin siirtymisestä, vaan liitot hoitavat siirron keskenään. Ennen kuin siirryt PAMin jäseneksi, varmista, että jäsenmaksusi edelliseen liittoon ja työttömyyskassaan on maksettu siirtymispäivään saakka. Näin siirtymisesi tapahtuu ilman jäsenyyden katkeamista. Työttömyyskassan jäsenyyden osalta siirtymisen PAMin työttömyyskassaan tulee tapahtua 30 päivän kuluessa, jotta kerrytetty ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan mahdollistava työssäoloehto säilyy. Työttömyyskassalain mukaan henkilö voi kuulua samanaikaisesti vain yhteen työttömyyskassaan.

Palkitsemme jäsenhankinnasta. Merkitse jäsenyyttä suositelleen henkilön nimi, sekä jäsennumero tai syntymäaika. Tämä on erittäin tärkeää, koska puuttuvia suosittelijamerkintöjä ei selvitetä myöhemmin. Jäsenhankkijan tulee olla PAMin jäsen.

Valtuutus jäsenmaksun perintään mahdollisen työttömyyden ajalle

Tällä sopimuksella työntekijä valtuuttaa jäsenyytensä aikana, että työttömyyskassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja muista työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista saa periä liiton jäsenmaksun, johon sisältyy työttömyyskassan jäsenmaksu.

Lähetys

Päivämäärä 15.07.2024